Llum verda als dos projectes econòmics més importants de la legislatura es faran modificacions de sòl tant per al parc tecnològic i cultural de l'illa de rodes com per a la nova seu que Aitex construirà en Alcoi12-02-2018   |  Visitas:71

El govern municipal durà al plenari del mes de febrer les modificacions del PGOU per a poder iniciar dos projectes estratègics importants per al futur econòmic d’Alcoi: el Parc Tecnològic i Cultural de l’Illa de Rodes i la nova seu d’AITEX. Les avaluacions ambientals i territorials estratègiques ja han sigut aprovades amb tots els informes necessaris i ara, passarà pel plenari l’aprovació de la modificació puntual del PGOU. D’aprovar-se, i després de l’exposició pública de 45 dies, es podrà iniciar la redacció dels dos projectes i començar les obres.

El Govern de Toni Francés, portarà al plenari del mes de febrer, l’aprovació de la modificació del PGOU per a poder desenvolupar dos projectes fonamentals pel futur econòmic de la ciutat i per a la legislatura actual. Es tracta d’una banda, del projecte desenvolupat per Aitex amb la construcció de la nova seu a l’eixida cap a Banyeres, i de l’altra, el Parc Tecnològic i Cultural de l’Illa de Rodes, situat al nucli urbà amb més de 7000 m² dedicats a la dinamització econòmica i a nous espais culturals.
Segons l’alcalde, Toni Francés, «la nova seu d’Aitex serà possible gràcies al treball conjunt que hem fet entre l’Institut i el Govern Municipal per garantir la permanència d’aquest important institut, referent d’innovació a Alcoi». La nova seu, que Aitex construirà d’acord a les necessitats del segle XXI, permetrà també l’agrupació de tota la seua activitat que actualment es distribueix en més de 5 ubicacions en diferents parts de la ciutat. L’alcalde posa l’accent en què «Alcoi continuarà sent la capital d’investigació i desenvolupament del sector tèxtil mundial gràcies a Aitex, amb unes instal•lacions que s’adapten perfectament a les necessitats presents i futures d’aquest institut referent».
D’altra banda, el projecte de Parc Tecnològic Econòmic i Cultural de Rodes, subvencionat per la Diputació d’Alacant i emmarcat dins de l’estratègia EDUSI finançada per Europa amb Fons Feder, serà una altra de les apostes de futur de la ciutat.
Francés destaca: «la recuperació de l’antiga ‘Fundición Rodes Hermanos’, edifici emblemàtic del patrimoni industrial, suposarà recuperar un buit urbà degradat, amb 6000 m² al cor de Santa Rosa, per a crear un espai de referència per al desenvolupament econòmic no només d’Alcoi sinó de la província d’Alacant que, a més a més, ens permetrà incrementar les dotacions culturals.”
Les modificacions que es proposen són dues. En el cas de l’Illa de Rodes, el PGOU actual de 1989 qualificava aquest espai com a educatiu i amb el canvi passarà a dotacional multifuncional. El que permetrà desenvolupar el projecte de parc tecnològic i cultural, on s’ubicarà el futur Institut Tecnològic de la Cosmètica, una llançadora d’empreses tecnològiques, espais per a emprenedors, entre altres, a més d’espais culturals com l’arxiu municipal, o una nova biblioteca per al barri.
D’altra banda, la nova seu d’AITEX que s’ubicarà al barri de Batoi a una parcel•la de 12.000 m², una la modificació puntual del PGOU suposa passar de l’actual residencial a terciari, aquest canvi permetrà canviar l’índex d’ocupació sobre rasant del 30% al 60% i passar d’una altura màxima de 6 plantes a una altura màxima de 3, adaptant-se a així a les necessitats de l’institut tecnològic que comptarà amb 18.000 m² edificats.

MÉS INFORMACIÓ:
Toni Francés
afrances@alcoi.org

LUZ VERDE A LOS DOS PROYECTOS ECONÓMICOS MÁS IMPORTANTES DE LA LEGISLATURA
SE HARÁN MODIFICACIONES DE SUELO TANTO PARA EL PARQUE TECNOLÓGICO Y CULTURAL DE LA ISLA DE RODES COMO PARA LA NUEVA SEDE QUE AITEX CONSTRUIRÁ EN ALCOY
El gobierno municipal llevará al pleno del mes de febrero las modificaciones del PGOU para poder iniciar dos proyectos estratégicos importantes para el futuro económico de Alcoy: el Parque Tecnológico y Cultural de la Isla de Rodes y la nueva sede de AITEX. Las evaluaciones ambientales y territoriales estratégicas ya han sido aprobadas con todos los informes necesarios y ahora, pasará por el pleno la aprobación de la modificación puntual del PGOU. De aprobarse, y después de la exposición pública de 45 días, se podrá iniciar la redacción de los dos proyectos y empezar las obras.
El Gobierno de Toni Francés traerá al pleno del mes de febrero la aprobación de la modificación del PGOU para poder desarrollar dos proyectos fundamentales por el futuro económico de la ciudad y para la legislatura actual. Se trata por un lado, del proyecto desarrollado por Aitex con la construcción de la nueva sede a la salida hacia Banyeres, y del otro, el Parque Tecnológico y Cultural de la Isla de Rodes, situado en casco urbano con más de 7000 m² dedicados a la dinamización económica y de nuevos espacios culturales.
Según el alcalde, Toni Francés, «la nueva sede de Aitex será posible gracias al trabajo conjunto que hemos hecho entre el Instituto y el Gobierno Municipal para garantizar la permanencia de este importante instituto, referente de innovación en Alcoy». La nueva sede, que Aitex construirá según las necesidades del siglo XXI, permitirá también la agrupación de toda su actividad que actualmente se distribuye en más de 5 ubicaciones en diferentes partes de la ciudad. El alcalde hace hincapié en que «Alcoy continuará siendo la capital de investigación y desarrollo del sector textil mundial gracias a Aitex, con unas instalaciones que se adaptan perfectamente a las necesidades presentes y futuras de este instituto referente».
Por otro lado, el proyecto del Parque Tecnológico Económico y Cultural de Rodes, subvencionado por la Diputación de Alicante y enmarcado dentro de la estrategia EDUSI financiada por Europa con Fondos Feder, será otra de las apuestas de futuro de la ciudad.
Francés destaca: «la recuperación de la antigua ‘Fundición Rodes Hermanos’, edificio emblemático del patrimonio industrial, supondrá recuperar un vacío urbano degradado, con 6000 m² en el corazón de Santa Rosa, para crear un espacio de referencia para el desarrollo económico no sólo de Alcoy sino de la provincia de Alicante que, además, nos permitirá incrementar las dotaciones culturales.”
Las modificaciones que se proponen son dos. En el caso de la Isla de Rodes, el PGOU actual de 1989 calificaba este espacio como educativo y con el cambio pasará a dotacional multifuncional. El que permitirá desarrollar el proyecto de parque tecnológico y cultural, donde se ubicará el futuro Instituto Tecnológico de la Cosmética, una lanzadera de empresas tecnológicas, espacios para emprendedores, entre otros, además de espacios culturales como el archivo municipal, o una nueva biblioteca para el barrio.
Por otro lado, la nueva sede de AITEX que se ubicará en el barrio de Batoi en una parcela de 12.000 m², una la modificación puntual del PGOU supone pasar del actual residencial a terciario; este cambio permitirá cambiar el índice de ocupación sobre rasante del 30% al 60% y pasar de una altura máxima de 6 plantas a una altura máxima de 3, adaptándose así a las necesidades del instituto tecnológico que contará con 18.000 m² edificados.

Opine sobre esta noticia haciendo clic [aquí]

Comentarios a la noticia:

Lo más visto en Alcoi

Fiesta del Pasodoble y "Nit de l'Olla"

La Generalitat ajuda a finaçar dos importants projectes per a la ciutat

El Campus d'Alcoi de la UA obrirà amb 60 places de Mestre d'Infantil a la Cambra de Comerç el pròxim curs

A partir d'agost no es pagarà per aparcar als carrers d'Alcoi

Actos del Día del Alardo de las fiestas de Alcoi - Día 24 d´abril

Cumbre rotaria en Alcoy para el inicio oficial del Rotary Club Alcoy Font Roja

L’auditori Armando Blanquer acollirà el 16 de juny un show freestyle de rap

El diumenge 10 de juny tindrà lloc la tradicional cursa '10K Alcoi Via Verda'

Más de un millar de personas participaron en la conclusión del Deporte Adaptado de los Juegos Deportivos de la CV


Contactar    |    Aviso Legal    |    Protección de datos y privacidad    |    Empresa    |    Publicidad    |    Licencia TDT    |    Zona de cobertura

Síguenos en