Comunicados del PP, Compromís, Associació Flama Violeta, EU i Alcaldia sobre la Finca Fanecaes


  07-05-2019 | Biar   |  Visitas:512
Actualitat

Biar
*Comunicat del Partido Popular de Biar*:

El Grupo Municipal Popular, ante las preguntas de numerosos ciudadanos, presentó por registro de entrada del Ayuntamiento, una solicitud de información sobre la apertura de un Centro de Acogida de Menores en la “Finca Fanecaes”, de lo que hemos obtenido por parte del Sr. Alcalde el SILENCIO por respuesta.

Sabemos, porque lo hemos podido comprobar y porque nos lo han hecho saber numerosas personas que lo han visto, que ya hay instalado un numeroso grupo de menores en la citada finca. Finca que carece hasta el momento de cualquier tipo de licencia de apertura de establecimiento.

Ante la falta de información del actual equipo de gobierno (PSOE, COMPROMIS y EU), a la ciudadanía de Biar, así como a la no respuesta a los representantes del Partido Popular en el Ayuntamiento, nos vemos en la obligación de ponerlo en conocimiento de todo el municipio de Biar.

Ante nuestra preocupación y la de muchos ciudadanos nos preguntamos. ¿Qué ha hecho el Equipo de Gobierno del Tripartito ante tal circunstancia, en la que se pone en funcionamiento un Centro de Acogida de Menores sin existir ningún tipo de licencia de apertura de establecimiento, ni permisos, ni proyectos, ni autorizaciones pertinentes? ¿Qué van a hacer ante esta situación?
Sabemos también que en la vecina localidad de Villena, existe un centro de las mismas características y esto ha supuesto problemas de seguridad para los ciudadanos y una carga de trabajo adicional para la Policía Local y Guardia Civil, además de servicios médicos, juzgados, etc.

¿Son conscientes nuestros gobernantes de lo que se quiere instalar en nuestra población?
¿Está Biar preparado, para con casi total probabilidad, soportar una situación de INSEGURIDAD?
¿Qué va a pasar con nuestro Centro de Salud, va a poder atender a todos los ciudadanos en condiciones?
¿Va a poder nuestra Policía Local (ahora que son menos efectivos) proteger a nuestros ciudadanos?
¡BIAR Y LOS BIARENSES SE MERECEN UNA RESPUESTA URGENTE SOBRE ESTE TEMA!

Grupo municipal de Partido Popular del Ayuntamiento de Biar


*Comunicat de Compromís per Biar*:

El PP en campanya d'odi, xenofòbia i por. Així actua el PP, de vergonya.
El dia 1 el poble se solidaritzava amb les persones d'Angola i amb una Jornada Festiva impulsada per la Parròquia, el poble de Biar tornava a mostrar la seua solidaritat.

En canvi diumenge trobàvem un comunicat del PP que clama al cel, un comunicat apocalíptic amb paraules com INSEGURIDAD, PROTECCIÓN.
Saben vostés que de qui parlen són menors? Coneixen vostés quina és la realitat d'aquestos menors? Saben que estan en una situació temporal i d'emergència?
S'han preocupat per saber quina és la situació administrativa dels menors? Saben són menors estrangers no acompanyats, totalment desprotegits? S'han preocupat per preguntar de primera mà quines són les actuacions de l'Ajuntament abans d'escriure res al Facebook?
VOSTES NO SABEN RES, i encara pijor no els interessa saber.

Només que hagueren parlat amb el Cap de la Policia Local, o amb la Guardia Civil, o amb l'Arquitecte Municipal, o amb l'Enginyer Municipal, o amb Secretaria, o amb la Direcció General de la Infancia, o amb els i les professionals que treballen amb els menors o amb nosaltres cara a cara, els hauríem informat. Però clar la faena de portes endins no es veu i vostés pretenen crear por i alarma social amb la mentida, la desinformació i l'engany amb post de facebook que després no volen que es comenten als plenaris, perquè la veritat cara a cara els resulta amarga.

Miren PP de Biar s'han retratat perfectament, igual que ho han fet al govern d'Andalusia, ja sabem quines polítiques volen fer i amb qui les volen fer. En compte d'obrir portes al futur i a la dignitat de les persones volen tancar-les i tornar al passat.

Nosaltres continuarem treballant des de la unió i la felicitat per aconseguir el benestar de les persones, amb treball, honestedat, solidaritat i també amb sororirat.

Hui ha sigut contra els menors, tractant-los de delinqüents i com un perill, demà contra qui serà? No és la primera volta que van en contra de les persones, o de les associacions del nostre poble? O es que ja no recorden vostés el tancament de les Urgències nocturnes, en contra de la voluntat del poble de Biar? A vore quan deixen d'anar en contra de... i treballen a favor de...

Ja ens agradaria que vostés anaren en contra del interesos particulars i partidistes; que anaren en contra de la Corrupció, en contra dels desnonaments; en contra de la pobresa; en contra del masclisme; en contra de la xenofòbia, en contra del capitalisme depravat, en contra de la privatització dels recursos, Però no, aquestos "contres" no entren en les seues polítiques. Quina pena!*Comunicat Associació Feminista Flama Violeta*

"No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana".

Plan de acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990.

En la Declaració dels Drets Humans de l’ONU, s’indica clarament que totes les persones tenim tots els drets i llibertats enunciades en esta, sense distinció alguna per motiu de raça, sexe, idioma, religió, opinió política o d’altra índole, origen nacional o social.

La migració de persones en busca de millors emplaçaments i millors entorns ha ocorregut al llarg de tota la historia. És un dret reconegut del segle XIX pels organismes internacionals.

En les últimes tres dècades Espanya s’ha convertit en porta d’entrada als somnis de milers de persones, somnis que, en moltes ocasions, s’han quedat al mar.

La situació creada per estos moviments migratoris posen de manifest moltes carències i llacunes del sistema de protecció als menors.

Ser menor estranger no acompanyat (MENA) no és sinònim de delinqüent.

Des de l’Associació Feminista Flama Violeta, com a associació que lluita per la igualtat i la no discriminació de les persones, volem expressar el nostre rebuig als comentaris racistes fets contra els menors estrangers no acompanyats per part de Populars Biar. En aquests comentaris es dona per segur que els MENAS, que poden arribar al nostre poble, van a provocar situacions d’inseguretat.

Per què? En que es basen? Saben que alguns d’aquests xiquets i xiquetes tenen l’estatut de refugiats i el seu únic pecat és fugir de l’horror?

El grup Municipal Popular es pregunta: ¿Qué va a pasar con nuestro Centro de Salud, va a poder atender a todos los ciudadanos en condiciones?
Les MENAS que arriben a les nostres costes són, en un principi persones sanes. Com adolescents que són no tenen moltes més malalties que qualsevol adolescent del nostre poble.

El pensament feminista denuncia qualsevol forma de discriminació, de gènere, de diversitat afectiva i xenofòbica, ja que no es altra cosa que una forma de dominació patriarcal. Considerem que la multiculturalitat és una oportunitat per a enriquir el nostre poble i que s’ha creat una alarma social innecessària.

VOLEM UN POBLE EN EL QUE TOTES LES PERSONES TINGUEM DRET A UNA VIDA LLIURE DE VIOLENCIA I DISCRIMINACIÓ.
Postura d’Esquerra Unida respecte als comunicats del Partit Popular

Sembla que ja hem començat la campanya per a les pròximes Eleccions Locals del 26 de Maig, un fet que almenys a Esquerra Unida no ens constava. En tot cas volem fer algunes reflexions sobre els fets que encapçalen esta nota de premsa:

En primer lloc ens sembla molt trist que des de Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives s’haja de subrogar la custòdia i tutela dels i les menors migrants que arriben a Espanya sense acompanyament a empreses privades. És que no existeixen ONGs amb la que es pot realitzar un Concert Social per a que realitzen esta labor tan necessària? O per que no, ser la pròpia administració pública la que garantisca el dret d’Asil. Més quan la Conselleria encarregada està en mans de l’actual vicepresidenta de la Generalitat, que alhora és consellera, Mónica Oltra.

En este àmbit hem de dir que ni de forma oficial ni extraoficial han arribat cap informe als Servicis Socials municipals de l’allotjament o pernoctació de menors acollits, quan precisament serien els nostres Servicis Socials –juntament amb els informes dels tècnics-, qui serien els encarregats de realitzar les corresponents visites i informes de la idoneïtat d’utilitzar estes instal•lacions per a l’acollida dels menors no acompanyats, tot i que com s’apunta en l’informe d’Alcaldia en cap cas s’ha concedit una llicència per a este tipus d’activitat en la Finca ‘Les Fanecaes’.

En segon lloc i pel que fa al comunicat del Partit Popular de Biar sembla que encara no estan al corrent que el secretari general del seu partit, Pablo Casado, després de la pitjor bacarrà electoral dels populars ja es refereix a Vox com a partit d’extrema dreta, i que els missatges que puguen tindre un fons xenòfob i d’odi ja no està ben vist o no és propi del Partit Popular. El matís el tenim en que a Biar no es presenta ni Ciudadanos ni Vox, per tant sembla que cal ampliar el ventall de possibles votants amb este tipus de missatge.

En tercer lloc és preocupant que es parle dels menors -que han viscut unes circumstàncies molt complicades- com a presumptes delinqüents, per treure rèdits electorals amb el discurs de la por, i que no s’empatitze, i no ens posem en la seua pell per saber quina és la seua situació i d’on venen. Concretament estes persones provenen d’un centre d’acollida de la localitat d’Alborache (València) –després de passar per altres centres al territori valencià-, els i les menors estan baix la tutela de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives a través d’una empresa de serveis que és qui té cura dels menors. El problema ha sorgit quan el termini de licitació ha caducat o els centres no complien amb les mínimes condicions i han hagut d’abandonar este centre fins a la nova licitació, donant-se Biar com una solució d’urgència, tot i que com és ben sabut no hi ha llicència per a esta activitat on estan actualment instal•lats els menors no acompanyats.

En definitiva entenem que cal complir amb els procediments estipulats per a estos casos però també volem entendre que en setembre de 2015 tots els membres de la Corporació Municipal vam votar a favor de que Biar s'unira a la Xarxa de Ciutats Acollidores, perquè per damunt de tot Biar és un poble solidari i instem a la Conselleria a trobar una solució definitiva per a que estos menors puguen tindre una vida més digna.

Biar, 8 de maig de 2019
*Se adjunta el informe de Alcaldia*:


*CONTESTACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR A LOS COMUNICADOS DEL EQUIPO DE GOBIERNO
SOBRE FINCA FANECAES*

El Grupo Municipal Popular, ante los comunicados de la Coalición Compromís Biar y del alcalde Sr. Sanjuan, nos vemos en la obligación de contestar a dichas manifestaciones.

En primer lugar, nos congratulamos de que el Sr. alcalde a raíz de nuestro comunicado, haya tenido a bien contestar a través de los medios de comunicación, cuando aún estamos esperando la contestación oficial a nuestro escrito presentado por Registro de entrada n.º 2019-E-RE-289 de fecha 1 de mayo de 2019.

Nos gustaría aclarar paso por paso, cómo se han desarrollado estos hechos:

El día 25 de abril, según nos dice ahora el alcalde, mantuvo una reunión con el Grupo “El Castillo” de Villena en la que se le informa de la entrada de un grupo de menores el día 26 de abril a la Finca Fanecaes.
El día 1 de mayo, el Partido Popular, dentro de sus funciones y responsabilidades presenta escrito SOLICITANDO INFORMACION sobre la situación de la Finca Fanecaes. Adjuntamos copia del mismo y del acuse de recibo del ayuntamiento.
El día 2 de mayo, se convoca reunión entre cuerpos de seguridad y personal del ayuntamiento para recabar y contrastar información y posteriormente se realiza visita a la finca para informar de que carecen de licencia.
¡Qué casualidad!, después de presentar nuestro escrito.
A continuación la empresa El Castillo, ese mismo día, presenta en el ayuntamiento solicitud de cambio de titularidad, cosa que hasta ese momento no había hecho.
El día 3 de mayo se notifica por parte del ayuntamiento a la anterior propietaria, el decreto de extinción de licencia.
El día 6 de mayo el ayuntamiento comunica a las empresas suministradoras de agua y luz, decreto de cese de actividad para que procedan al corte de luz y agua.

Esperemos que las citadas compañías no hayan hecho caso al Sr. Alcalde, porque de lo contrario, estas personas estarán sin agua y sin luz.

En conclusión, si el Sr. alcalde como dice en su comunicado, es sabedor desde el día 25 de abril de la situación, ¿por qué no realiza gestiones y toma medidas hasta el día 2 de mayo, después de presentar nuestro escrito? ¿No será El Sr. alcalde el que está sentado en SU POLTRONA SIN HACER SU TRABAJO? ¿Por qué se nos acusa de no ir a la reunión del día 2 de mayo si no se nos invita a ella, y ni siquiera se nos informa, cuando habíamos solicitado información con anterioridad y posteriormente hace comunicados dando toda clase de explicaciones y excusas?
La discreción debida y que compartimos, en absoluto puede suponer el desprecio o pisoteo a la oposición impidiendo ejercer la responsabilidad que el pueblo nos otorgó, máxime cuando así lo hemos solicitado por escrito siguiendo los cauces legales.

Y en relación al comunicado de Compromís, desproporcionado y fuera de lugar, simplemente nos reiteramos en nuestros hechos y palabras, que responden a los valores de este grupo, reconocidos por todo el pueblo y que nos llevó a ser la lista más votada en las pasadas elecciones.

Esperemos que todas esas acusaciones vertidas hacia el Grupo Popular, se las apliquen a ellos mismos, ya que por parte del Equipo de Gobierno (PSOE, COMPROMIS y EU) ahora después de 12 días de ser sabedores de lo que allí se iba a instalar, se les deniega la actividad e incluso se da orden a las compañías suministradores que les corten la luz y el agua . Ni en los mejores tiempos de la dictadura se actuaba con tanto autoritarismo y despotismo.
¿Quiénes son ahora los racistas y xenófobos?
Vivir para ver.


Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Biar.

Opine sobre esta noticia haciendo clic [aquí]

Comentarios a la noticia:

Lo más visto en Biar

Coneixem el Llibre de Festes 2020

Programa Especial de Festes de Moros i Cristians a Biar - COVID-19. Maig 2020

Parlem amb l´alcaldessa de Biar i el regidor de Festes, Pepe Soler

Conocemos la exposición de 'no' Fiestas de Moros y Cristianos 2020

La alcaldesa de Biar escribe una emotiva carta de añoranza por los suspendidos Moros y Cristianos

La Comparsa de Cristianos “Els Blavets” homenajea telemáticamente a su embajador Jaime Coloma Ferrándiz por el 25º aniversario de su primera embajada

Misses celebrades del 10 al 13 de Maig de 2020

Biar crea una línea de medidas de 50.000 euros para paliar los efectos del coronavirus

Deu xiquets i xiquetes de Biar participen en la realització de les il·lustracions per a un llibre sobre llegendes


Contactar    |    Aviso Legal    |    Protección de datos y privacidad    |    Empresa    |    Publicidad    |    Licencia TDT    |    Zona de cobertura

Síguenos en


Sempre teua. La teua llengua.