Protocol de salut pblica per a esdeveniments socials on se servisquen aliments, en el context de la pandmia per Covid-19


  22-08-2020 | Generalitat Valenciana   |  Visitas:446
CORONAVIRUS

Generalitat ValencianaOBJECTIU
Establir un protocol per a la implantaci de mesures excepcionals i temporals per a la celebraci d'esdeveniments de carcter social on se servisca menjar o beguda, qualsevol que siga la seua motivaci i el seu lloc de celebraci (espais pblics o privats), de manera que s'eviten situacions que puguen suposar un major risc d'exposici i transmissi del virus COVID-19.

Tot aix sense perjudici del compliment de la normativa sobre mesures de prevenci enfront del COVID-19 que resultara aplicable en el seu moment, com a conseqncia de l'evoluci de la situaci epidemiolgica.

MARC NORMATIU
REIAL DECRET LLEI 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenci, contenci i coordinaci per a fer front a la crisi ocasionada per la COVID-19.

ACORD de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenci enfront de la COVID19, que estableix al punt quart, de plans especfics de seguretat, protocols i guies, que les mesures previstes en el present acord podran ser completades per plans especfics de seguretat, protocols organitzatius i guies adaptades a cada sector d'activitat, que seran aprovats per les administracions competents.

RESOLUCI de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pblica, de modificaci i adopci de mesures addicionals i complementries de l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenci enfront del COVID-19.

DECRET LLEI 11/2020, de 24 de juliol, del Consell, de rgim sancionador especfic contra els incompliments de les disposicions reguladores dels mesures de prevenci davant la COVID-19.

RESOLUCI de 13 d'agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pblica, per la qual s'acorden mesures addicionals a la ciutat de Valncia durant 14 dies naturals comptats a CSV:4YXEAMTH-LRDTPCF9-83ZLPGCF URL de validacin:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=4YXEAMTH-LRDTPCF9-83ZLPGCF

partir del dia de hui, com a conseqncia de la situaci de crisi sanitria ocasionada per la COVID19 que viu en l'actualitat la localitat.

RESOLUCI de 17 d'agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pblica, per a l'adopci de les mesures establides en l'acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre mesures de prevenci enfront de la COVID-19.

MESURES
MESURES DE LIMITACI D'HORARI I AFORAMENTS
1. Aforament mxim Establiments amb aforament conegut i amb Registre Sanitari (com per exemple salons de banquets).

En aquells establiments que disposen d'un aforament prviament establit i disposen del preceptiu registre sanitari, s'ajustaran al que es disposa en la normativa vigent.

◦ Consum a l'interior del local, 75% de l'aforament.
◦ Consum en terrassa, 100% de l'aforament.

Establiments/llocs sense aforament conegut (com per exemple esdeveniments en residncies privades) i/o sense registre sanitari.

L'organitzaci d'esdeveniments l'afluncia dels quals estiga previst que supere les 50 persones, estar supeditada a la comunicaci prvia per part de les persones organitzadores a l'autoritat municipal. En el supsit que es preveja superar les 150 persones, a ms ser preceptiva l'obtenci d'autoritzaci prvia municipal, que resoldr sobre la base de la situaci epidemiolgica del moment i a la implantaci per part de l'organitzaci de mesures de prevenci d'acord amb les especificacions i exigncies tcniques. Si fra necessari, l'Ajuntament podria realitzar visita in situ a fi de verificar les mesures proposades. Aix mateix podr sollicitar informaci referent a la situaci epidemiolgica al Centre de Salut Pblica (CSP) que per la seua ubicaci li corresponga.

Les persones organitzadores hauran d'informar a l'ajuntament sobre les condicions en les quals s'efectuar la celebraci: tipus d'esdeveniment, lloc de celebraci, aforament mxim, control d'assistents, mesures d'higiene implantades, etc.

En aquesta mena d'esdeveniments, siga com siga l'afluncia prevista, tant en espais a l'aire lliure com en llocs tancats, s'establir la delimitaci de l'espai mxim amb un lmit d'aforament del 75 per cent.

CSV:4YXEAMTH-LRDTPCF9-83ZLPGCF URL de validacin:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=4YXEAMTH-LRDTPCF9-83ZLPGCF

En els esdeveniments on es reunisquen ms de 150 persones els organitzadors del mateix hauran de disposar d'un pla de contingncia davant l'aparici de casos sospitosos de COVID-19.

Es recomana que en cas de celebrar-se l'esdeveniment l'ajuntament ho comunique per correu electrnic al CSP que per la seua ubicaci li corresponga.

2. Quan l'afluncia es preveja superior a 400 persones haur de comptar amb l'autoritzaci prvia de la Direcci General de Salut Pblica i Addiccions.

3. Els organitzadors hauran de disposar d'una llista d'assistents a l'esdeveniment i dun mitj de contacte disponible (mbil, correu electrnic), a fi de complir amb les normes de protecci de dades de carcter personal. Aquestes llistes es posaran a la disposici de les autoritats sanitries si aix ho requereixen.

4. S'hauran d'assenyalar els espais comuns mitjanant marques d'espera per a facilitar el manteniment de la distncia fsica interpersonal.

En el cas de realitzar servei en barra, shan de senyalitzar amb marques en el sl les distncies de seguretat tant per als clients que estiguen en la barra, com per als clients que estiguen esperant a ser atesos, per a evitar aglomeracions.

5. La distncia fsica entre taules, o agrupacions de taules ser d'1,5 metres. Aquesta distncia d'1,5 metres haur d'estar mesurada entre les persones ms prximes de les diferents taules o agrupacions de taules.

6. L'ocupaci mxima de taules o agrupacions de taules ser de 10 persones. Es recomana facilitar l'agrupaci de convivents, intentant en la mesura que siga possible evitar grups de persones no convivents i taules noms per a xiquets.

7. El consum dret o en barra s'efectuar en tot moment respectant la distncia interpersonal 1,5 metres.

8. S'haur de senyalitzar l'ocupaci mxima permesa en les condcies depenent de les
caracterstiques d'aquests.

9. Els esdeveniments podran realitzar la seua activitat fins a la 1.00 h com a mxim, incloent-hi en aquest horari mxim qualsevol altra activitat que es desenvolupe com a suport o complement als citats esdeveniments.

10. Durant la celebraci dels esdeveniments no est perms el ball. En el cas que l'esdeveniment es tracte d'una cerimnia nupcial, estar perms el ball dels nuvis.

MESURES HIGINIQUES
1. s de mscara obligatria per a les persones treballadores i assistents a l'esdeveniment (excepte en el moment en qu s'estiga consumint).
CSV:4YXEAMTH-LRDTPCF9-83ZLPGCF URL de validacin:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=4YXEAMTH-LRDTPCF9-83ZLPGCF

2. No es podr fumar en la via pblica o en espais a l'aire lliure quan no es puga respectar una distncia mnima interpersonal de, com a mnim, 2 metres. Aquesta limitaci ser aplicable tamb per a l's de qualsevol altre dispositiu d'inhalaci de tabac, pipes d'aigua, pipes o assimilats, inclosos cigarrets electrnics o vaporeig.

3. Dispositius amb gel hidroalcohlic situats en l'entrada i si pot ser distributs en altres ubicacions de manera que puguen ser utilitzats amb la freqncia suficient.
4. S'haur de disposar de papereres amb pedal i tapa per a poder depositar el material d'un sol s.

5. Es recomana evitar el servei de cocktail de manera prvia al banquet per la dificultat que suposa respecte a l's de mscara i manteniment de la distncia de seguretat.

En cas de realitzar-se, es recomana que siga assistit establint punts de lliurament diversos per a evitar una excessiva concentraci de persones, evitant taules amb snacks no envasats o plats compartits.

Durant el servei de cocktail els clients hauran d'anar amb mscara (excepte en el moment del consum d'aliments o begudes) i hauran de respectar la distncia de seguretat interpersonal.

6. Evitar la preparaci de les taules amb molta antelaci. El personal que condicione les taules dels comensals haur d'anar protegit amb mscara i haur d'higienitzar-se les mans amb freqncia.

7. S'evitaran els plats compartits, prioritzant els plats amb racions individualitzades.

8. Reforar els protocols de neteja i desinfecci, especialment en llocs d's com com els lavabos.

9. Servei de barra lliure desprs del banquet.
Es recomana optar per un servei en taula (el cambrer pren nota i serveix en la taula dels comensals).

Si es realitza el servei en barra, s'organitzar de manera que permeta mantenir una distncia d'1,5 metres entre clients.

Valncia, data de signatura electrnica
LA SECRETRIA AUTONMICA DE SALUT PBLICA I DEL SISTEMA
PBLIC

Opine sobre esta noticia haciendo clic [aquí]

Comentarios a la noticia:

Lo más visto en Generalitat Valenciana

La Comunitat Valenciana registra 743 nuevos positivos por coronavirus y 428 altas en la ltima jornada

La Comunitat Valenciana mantiene la incidencia acumulada ms baja de Espaa

Ximo Puig avanza que Red Elctrica invertir 118 millones en la Comunitat que permitirn impulsar las subestaciones elctricas de Castalla, El Serrallo de Castell y Sancho Llop de Gandia

La Comunitat Valenciana registra 658 nuevos casos de coronavirus y 657 altas en la ltima jornada

La Comunitat Valenciana apoya el documento presentado por el Ministerio

La Comunitat Valenciana suma 463 nuevos casos positivos desde la ltima actualizacin

La Comunitat Valenciana suma 541 nuevos casos positivos desde la ltima actualizacin

Sanidad registra 681 nuevos casos de coronavirus y 1502 altas en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana suma 456 casos de coronavirus


Contactar    |    Aviso Legal    |    Protección de datos y privacidad    |    Empresa    |    Publicidad    |    Licencia TDT    |    Zona de cobertura

Síguenos en


Sempre teua. La teua llengua.