Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Alcoi

Alcoi destinarà 300.000 euros a incentivar la creació i consolidació de microempreses

L’Ajuntament d’Alcoi informa:

L’Ajuntament d’Alcoi destinarà 300.000 euros a incentivar la creació i consolidació de microempreses a través dels programes Inici@ i Consolid@, inclosos en el projecte Alcoi_Inmpuls, que promou la regidoria d’Ocupació, Empresa i Formació.

Segons explica l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés, “l’objectiu d’aquest Govern és contribuir a una ràpida recuperació econòmica i a la generació de riquesa en el nostre territori, amb un especial interés a atraure talent i ajudar als emprenedors, especialment als més joves, a desenvolupar i assentar el seu projecte a la nostra ciutat”.

D’una banda, s’han publicat ja les bases del programa Inici@, l’objectiu del qual és donar suport a la creació i localització de microempreses a la ciutat. Aquesta línia de subvencions a fons perdut compta amb una consignació pressupostària de 150.000 euros en l’exercici 2021.

Podran ser beneficiàries microempreses de nova creació o aquelles generades per transmissió de negoci, sempre que estiguen domiciliades en el terme municipal d’Alcoi, compten amb un màxim de 10 treballadors i tinguen una xifra de negoci inferior als dos milions d’euros.

Cada beneficiari podrà arribar a obtindre fins a 2.000 euros d’ajuda per a pagar despeses relacionades amb la posada en marxa i inici de l’activitat empresarial des del dia 1 d’octubre de 2019 i fins hui en la qual finalitze el termini de presentació de sol·licituds, el 30 de setembre.

Els conceptes subvencionables són les despeses notarials, registrals i d’assessoria; els derivats de l’elaboració del projecte tècnic i memòria descriptiva; les despeses inicials de promoció; la implantació en l’empresa de la factura electrònica; el pagament de l’assegurança d’autònoms (amb un límit de 1.000 euros); la implantació de tecnologies d’estalvi energètic; i les despeses de lloguer de local (amb un límit de 1.000 euros).

D’altra banda, també se subvencionarà amb fins a 1.000 euros les inversions en obres de condicionament i reforma de locals comercials, sempre que aquests estiguen situats en planta baixa. Aquest límit podrà incrementar-se fins als 4.000 euros si la despesa es realitza en el Centre Històric d’Alcoi o en el barri de Batoi.

Les subvencions s’entregaran en règim de concurrència competitiva i seran valorades per una comissió tècnica que establirà una ordre de prioritat, segons els criteris de valoració. Així, s’atorgarà 25 punts a aquelles activitats situades en els barris del Centre i de Batoi, mentre que les que estiguen situades en la resta de zones d’Alcoi obtindran 15 punts. La puntuació obtinguda s’incrementarà en cinc punts en el cas que l’activitat empresarial s’implante en un immoble de valor històric catalogat.

Programa Consolid@

A més, la Junta de Govern Local ha modificat les bases del programa Consolid@ per a ampliar també fins al 30 de setembre la presentació de sol·licituds a aquesta línia de subvencions, dotada amb 150.000 euros i enfocada a donar suport a la consolidació i creixement de microempreses joves a Alcoi.

Es tracta també de subvencions a fons perdut que s’entregaran en règim de concurrència competitiva i serviran per a ajudar a sufragar les despeses d’empreses constituïdes entre el dia 1 de gener de 2015 i el 30 de setembre de 2019, totes dues dates incloses.

Es consideren despeses subvencionables els relacionats amb el desenvolupament de programes de màrqueting o comercialització per a millorar el posicionament de l’empresa; la investigació de mercats; el foment de les vendes en mercats nacional i internacional; la implantació de solucions i serveis tecnològics que contribuïsquen a difondre i vendre els productes a través d’internet; la implementació de sistemes de qualitat; la millora d’eines de gestió empresarial; la formació no reglada per a millorar la qualificació del professional i del personal contractat; i l’adquisició d’equipament tècnic específic.

Es podrà subvencionar el 75% de les despeses subvencionables previstes, fins a un màxim de 2.000 euros i els beneficiaris seran aquelles microempreses (amb un màxim de 10 treballadors i una xifra de negoci inferior als dos milions d’euros) implantades a Alcoi en el període abans esmentat.

Les bases, els models de sol·licitud i els formularis requerits per a sol·licitar totes dues subvencions està disponible en la web municipal www.alcoi.org i en les oficines d’Àgora, a les quals s’haurà d’acudir mitjançant la sol·licitud de cita prèvia en el telèfon 965 53 72 18. La presentació de sol·licituds es pot realitzar a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi.


Notícies relacionades:

No hi han notícies relacionades.

271