Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Alcoi

COMPROMÍS ALCOI: «Hem de tindre una actitud vigilant en la comarca amb Xylella fastidiosa, un bacteri que mata oliveres i ametlers»

COMPROMÍS ALCOI: «Hem de tindre una actitud vigilant en la comarca amb Xylella fastidiosa

Fa molts anys que el bacteri Xylella fastidiosa infecta les espècies llenyoses d’arreu del món. Xylella causa un decaiment sever en la majoria de les plantes que generalment acaba en mort en menys d’1 any. En les nostres comarques, l’afecció en els arbres d’interès econòmic serien els principals afectats. Oliveres, ametlers, cirers, parres i cítrics podrien haver de ser arrencats massivament si la plaga s’extenguera.

A dia de hui, la plaga ha passat d’Itàlia (on s’han arrencat milions d’oliveres) a ses Illes i en juny va arribar a les nostres contrades. Han sigut detectats dos focus, ambdós en ametlers de la Marina Baixa. Les parcel·les han sigut arrasades 100 m al voltant del focus i el material triturat o cremat per tal d’eliminar el bacteri. La zona tampó de 10 km a la rodona inclou a pobles del Comtat.

Des de Compromís estem seguint amb preocupació aquesta bacteriopatia que pot suposar un greu dany irreversible per a la ja tan mermada agricultura en la comarca. Xylella podria convertir-se en la nova Phylloxera que tan va canviar la fesomia i les relacions socioeconòmiques en l’Europa de finals del XIX i principis del XX.

Ja hem plantejat a la Mancomunitat de l’Alcoià-Comtat que realitze xerrades divulgatives, poble per poble, ajustant-se als horaris que vinguen bé als maseros, per explicar-los detalladament què és Xylella, quines implicacions té, quines mesures de contenció s’estan aplicant, quina diferència hi ha entre contenció i erradicació, quines compensacions econòmiques contempla Conselleria en cas de què s’haguera d’arrencar tota una finca, com s’ha d’actuar en cas de detectar-se, quines són les analítiques d’ofici que s’estan fent per la zona… una sèrie de qüestions necessàries que calmen als maseros més espantats i informen els que encara no saben de què es parla.

També en el plenari plantejarem una moció en els mateixos termes adreçada al Consorci de les Comarques Centrals.

Per últim, i vist que Xylella es propaga amb facilitat per les espècies llenyoses ornamentals (com el baladre o Polygala) es plantejarà un prec en el plenari per a què se n’avalue el risc i es propose la seua substitució en els parcs i jardins alcoians en cas que així es considere adient per part dels tècnics.


241