Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Alcoi Benifallim Penàguila

El silenci de la Generalitat abans els informes municipals contraris a una línia elèctrica

L’Ajuntament d’Alcoi ha mostrat la seua preocupació per la instal·lació d’una planta solar fotovoltaica a Benifallim i la corresponent línia d’evacuació aèria, que afectaria els termes municipals de Penàguila i, especialment, d’Alcoi, després que la Direcció General d’Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, dependent de la Conselleria de Medi Ambient, haja emès un informe d’impacte ambiental favorable al respecte.

A pesar que ara com ara no existeix una aprovació definitiva i encara que aquest “és només un més dels diferents informes recaptats pel Servei Territorial d’Indústria –l’organisme encarregat d’autoritzar el projecte–, al consistori alcoià el sorprèn que la Conselleria de Medi Ambient l’avale obviant un contundent informe contrari emès per la Regidoria de Transició Ecològica i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alcoi”.

En aquest document, els tècnics municipals consideren que el projecte, tal com està plantejat pel promotor, tant pel que respecta a la ubicació de la planta fotovoltaica com de la línia elèctrica, “no és viable, tal com s’ha informat i justificat en diverses ocasions” i incideix en el fet que els criteris oferits per a justificar el projecte “poden respondre a altres factors, que no són ambientals ni paisatgístics, com per exemple la disponibilitat dels terrenys, els drets de connexió únicament amb la subestació del Polígon Santiago Payá d’Alcoi, etc.”.

L’informe emès per la Regidoria de Transició Ecològica assenyala, entre altres coses, que el traçat de la línia d’evacuació afecta la Zona III – Forestal de protecció hidrològica i connexió biològica del Barranc de la Batalla, inclosa en el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Carrascar de la Font Roja i afecta en una àrea prioritària definida per la Generalitat de protecció de l’avifauna contra la col·lisió i electrocució.

En aquest sentit, s’esmenta expressament l’article 68.2 del PORN de la Font Roja, que indica que el pas de noves línies elèctriques que no discórreguen pels corredors d’infraestructures, com és el cas, hauran de ser, obligatòriament, soterrades.

Altres afeccions detectades o que no consta que estiguen correctament justificades tenen a veure amb la valoració d’impactes sobre el sòl, sobre la vegetació, sobre la fauna, les àrees protegides, la socioeconomía o el patrimoni cultural, i l’informe conclou dient que “la línia de conducció elèctrica projectada, al seu pas pel terme municipal d’Alcoi, es considera no viable”.

També s’analitzen les contradiccions existents en l’estudi de tala i desbrossament, de les quals es dedueix que “l’àrea forestal afectada és major que la reflectida”. Respecte a l’estudi d’integració paisatgística presentat per l’empresa, la regidoria de Transició Ecològica incideix en el fet que no s’han valorat els desbrossaments de la vegetació que s’hauran de realitzar en terrenys forestals. Tampoc es concreta la vida útil de la instal·lació ni sembla que es tinga en compte com pot afectar el BIC del Molinar, entre altres qüestions.

 


235