Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Alcoi

Els 40 expedients tramitats en 2021 per incompliments en l’ordenança de convivència amb animals suposen un total de més de 62.000 euros en sancions

Hi ha hagut un total de 53 infraccions. Les que més s’han donat han sigut per portar el gos solt, 17 o per portar un gos perillós sense llicència, 10.

Durant 2021 l’Ajuntament d’Alcoi ha tramitat un total de 40 expedients sancionadors per incomplir l’ordenança de convivència amb animals amb un total de 53 infraccions. Es dona aquesta circumstància perquè en un mateix expedient es poden incloure diverses sancions diferents.

En concret, un total de 17 sancions, el 32,08% ha sigut per anar amb el gos solt, 10, el 18,87%, per portar un gos perillós sense tinença de llicència, 7, el 13,21% per anar amb un gos potencialment perillós sense morrió i 6, l’11,32% per portar un gos potencialment perillós sense documentació animal obligatòria amb si mateix (llicència + cens). A més hi ha hagut un altre tipus d’infraccions en menor número com a molèsties per lladrucs de manera reiterada; 4, tindre el gos sense el microxip; 3 i per fuita de l’animal, incompliment obligacions sanitàries per mossegada i no portar botella amb aigua per a neteja orí; 2 cadascuna.

Dels 40 expedients sancionadors tramitats, l’import total de les sancions imposades ascendeix a 62.295 euros. Cal tindre en compte que la sanció se li remet en primer moment a l’interessat amb un descompte del 50% o 20% (la variació és perquè enguany ha entrat en vigor la nova ordenança municipal sobre convivència amb animals de l’Ajuntament d’Alcoi en la qual s’aplica el 20%) tenint 15 dies naturals per al pagament amb aquest descompte; posteriorment s’emet rebut al 100%.

Recordem que la nova ordenança de convivència d’animals va ser aprovada el 14 de maig, després de passar el període pertinent d’exposició pública en el qual no va haver-hi cap al·legació. Prèviament va ser aprovada en el Ple del 5 de març amb 24 vots favorable i l’abstenció de Vox.

Ací podeu consultar l’ordenança: https://www.alcoi.org/export/sites/default/es/areas/sanidad/ordenanzas/descarga/Ordenanza-municipal-sobre-la-convivencia-con-animales-del-Ayuntamiento-de-Alcoy.pdf

L’ordenança estableix una sèrie d’obligacions a les persones titulars d’animals amb l’objectiu de minimitzar els riscos potencials dels animals en societat. Al mateix temps que de fet es reconeix el dret d’aquests a compartir un mateix espai de manera natural amb l’ésser humà en un equilibri de respecte i no-agressió.

Per a això, la present ordenança fixa les atencions mínimes que han de rebre els animals quant a tracte, higiene i cura, protecció i transport, registre i identificació, i estableix les normes sobre la seua estada en establiments especialitzats, atenció sanitària, comercialització i venda.

 

EXPEDIENTS EN 2022

Enguany s’han tramitat un total de 5 expedients per incompliments d’aquesta ordenança amb 7 infraccions el que ha suposat sancions per un total de 1352,27 euros.

En concret dos expedients han sigut per anar amb el gos solt, un altre per produir molèsties al veïnat de manera freqüent sense que es prenguen mesures oportunes per a evitar-lo i el quart per “No adoptar les mesures necessàries per a evitar que els animals de companyia embruten la via pública”, indicant a més com a observacions que “Realitza les seues necessitats des del balcó caient via pública”.

Finalment el cinqué expedient ha sigut per incomplir tres aspectes, el primer anar amb el gos solt. A més, per “La no vacunació o la no realització de tractaments sanitaris obligatoris als animals de companyia” i per “l’incompliment de l’obligació d’identificar als animals tal com està previst en la normativa vigent”.

“Aquesta ordenança pretén donar resposta a les necessitats estimades i sentides per la societat actual respecte a la tinença i protecció dels animals de companyia i la convivència amb els animals. Tindre un animal comporta unes responsabilitats, és molt important complir les normes per a beneficiar la convivència amb la ciutadania. L’objectiu de l’ordenança no és imposar sancions, al contrari és intentar afavorir tant la convivència amb els animals i per això també demanem la col·laboració ciutadana. La major part de la ciutadania és responsable, compleix amb l’ordenança i afavoreix que hi haja una bona convivència, però continuen quedant persones que no ho fan, esperem que cada vegada siguen menys”, ha destacat la regidora de Salut Pública, Teresa Sanjuán.


Notícies relacionades:

No hi han notícies relacionades.

1118