Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Alcoi

La regidoria de Joventut comptarà amb una persona coordinadora i tres tècniques, gràcies al Pla de Municipalització de la Generalitat

 

Gràcies a aquest pla, els ajuntaments de la Comunitat Valenciana d’entre 50.000 i 500.000 habitants, han anat augmentant durant els anys 2021, 2022 i 2023 el nombre de persones tècniques contractades en els seus departaments de Joventut

La Generalitat Valenciana contempla en el seu pressupost per a 2023 una partida nominativa per a l’Ajuntament d’Alcoi de 103.000 euros dins del Pla Municipalització de les polítiques integrals de Joventut. Aquesta línia nominativa (s6030000 xarxa jove) servirà, d’una banda, per a què l’Ajuntament done continuïtat al contracte de l’actual Tècnic coordinador, que és la persona encarregada de planificar, coordinar i organitzar les polítiques integrals de Joventut.

A més, amb aquests fons se sufragarà la contractació de tres persones tècniques de Joventut, una d’elles a mitja jornada. Això permetrà, a més, municipalitzar tot el servei d’oci, que fins al moment era gestionat per una empresa externa i que ara es podrà oferir amb mitjans propis.

La qualificació de la persona tècnica-coordinadora és del grup A, amb titulacions universitàries d’Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri, acceptant-se també qualsevol titulació universitària superior que estiga avalada per tres anys d’experiència en l’àmbit de joventut i formació específica de polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari.

Les persones tècniques de Joventut s’ocupen principalment de les intervencions directes amb joves. La qualificació és de persona tècnica del grup B (FP superior del camp de l’Animació Sociocultural i Turística o Integració Social, o qualsevol altra que tinga homologades les funcions d’aquestes) i formació específica de polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari.

Gràcies a aquest pla, els ajuntaments de la Comunitat Valenciana d’entre 50.000 i 500.000 habitants, han anat augmentant durant els anys 2021, 2022 i 2023 el nombre de persones tècniques contractades en els seus departaments de Joventut.

La regidor de Joventut, Maria Baca, subratlla que «Alcoi és un dels ajuntaments que més diners ha anat rebent i té previst en aquesta anualitat per a aquesta línia d’ajudes en concret. Això evidencia l’aposta que tenim per les polítiques de Joventut i ens permet incorporar diferents figures professionals que, sens dubte, ajudaran a consolidar l’estratègia del departament, que és acompanyar als nostres joves a desenvolupar el seu projecte de vida».

PLA DE MUNICIPALITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES INTEGRALS DE JOVENTUT

La política d’igualtat d’oportunitats i de suport a les famílies amb perspectiva de gènere, solidaritat generacional, reconeixement de la diversitat i equitat territorial és la prioritat del Consell, per a garantir una societat inclusiva, justa i cohesionada. Per això , el Consell va aprovar , en 2017, el Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social, un document director que busca coordinar transversalment totes les polítiques de la Generalitat. En aquest marc, cal destacar el disseny d’un nou marc normatiu social valencià, on s’inclou la Llei 15/2017, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut, i l’Estratègia valenciana de joventut 2019-2023. La Llei de polítiques integrals de joventut regula, tant els drets i deures com els serveis i programes als quals han de tindre accés les persones joves, com les competències compartides entre la Generalitat i l’Administració Local.

El Pla de finançament concertat amb les entitats locals és l’eina per a garantir el seu desenvolupament des de la proximitat, l’aposta pels serveis públics i la creació de llocs de treball de qualitat, no deslocalitzables i amb valor afegit.

 


237