Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Alcoi

L’ajuntament d’Alcoi tanca el pressupost amb un resultat positiu de 704.591 euros

L'ajuntament d'Alcoi tanca el pressupost amb un resultat positiu de 704.591 euros

L’Ajuntament d’Alcoi tanca hui el pressupost de 2020, amb un resultat pressupostari ajustat positiu de 704.591 euros. El resultat pressupostari de l’exercici posa de manifest en quina mesura els recursos pressupostaris de l’exercici han sigut suficients per a finançar les despeses pressupostàries.
Encara que les dades de tancament pressupostari són positives, l’any 2020 s’ha produït un important descens dels ingressos provinents dels impostos a conseqüència de l’eliminació de diferents taxes o ajornament de pagaments i un significatiu augment de les despeses vinculades a capítol 4, com són les subvencions i diferents ajudes, dades que influiran en el nivell d’estalvi de l’ajuntament.
DADES D’INGRESSOS I DESPESES
Analitzant les dades a efectes generals, sense entrar a valorar les variacions específiques de cada capítol d’ingressos i despeses es pot observar que l’Ajuntament d’Alcoi ha mantingut un compliment general de les previsions tant de despeses com d’ingressos corrents del voltant d’un 90%.
En el cas de les previsions d’ingressos corrents on estan les taxes i impostos, hi ha un compliment del 93,68%, i es manté el nivell de recaptació del passat any amb un 87%. En el cas de despeses, si exceptuem les inversions parlem d’un compliment del 92%, i comptant-se hi ha un compliment general del pressupost de despeses del 70%.
Cal indicar pel que respecta a les inversions que hi ha 5,3 milions executats d’un pressupost on es preveien inversions per 5,6 milions. En aquest apartat és important assenyalar que es ve d’una situació on els ajuntaments han estat limitats per la regla de la despesa que suposava que no es podia gastar més enllà del topall que fixava el ministeri. Açò ha provocat que els ajuntaments tinguen romanents pendents d’execució que per tant afecten els percentatges d’execució, a pesar que a la present liquidació el consistori ha executat pràcticament el mateix que es tenia pressupostat en inversions per al 2020.
Així mateix pel que fa al nivell d’endeutament, està en el 43%, per tant continuem en un nivell d’endeutament dels més baixos coneguts per aquest ajuntament, només superat el passat any amb un 41%.
TERMINI DE PAGAMENT
Respecte al termini de pagament als proveïdors, es paga de manera fluida, en menys dels 30 dies que marca la llei. L’any 2020 va acabar amb una mitjana que fixava en 9 dies el termini de pagament, tal com es pot comprovar al web del Ministeri d’Hisenda.
ROMANENT DE TRESORERIA
També cal indicar que el romanent de tresoreria enguany és de -847.848,44 euros. No obstant cal incidir en què l’Ajuntament d’Alcoi té més de 3,3 milions d’euros amb drets de cobrament reconeguts i no ingressats, que a causa de la normativa no es poden computar i s’està obligat a qualificar-los com de dubtós cobrament de manera preventiva. Situació no obstant molt diferent dels 4,5 milions d’euros que tenia aquest ajuntament a conseqüència de la gestió de governs anterior i situació que solucionarem amb el bloqueig d’aquesta quantitat d’excedents de diferents partides on s’han produït estalvis com al cas de personal o contractes que ja estan adjudicant-se.
ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA I REGLA DE LA DESPESA
Respecte a l’estabilitat pressupostaria i regla de la despesa, s’ha de recordar que enguany a conseqüència de la pandèmia que està patint el nostre país, i la situació d’extraordinària emergència, el Congrés va aprovar la suspensió dels objectius d’estabilitat i deute, així com la regla de la despesa, per tal de permetre que se superen els límits de dèficit estructural i volum de deute públic. L’Ajuntament va incomplir l’any passat la regla de la despesa en 3,3 milions. Enguany es milloraria i es passaria a 1,3 milions. Aquesta dada de l’estabilitat enguany s’explica pels drets de cobrament que té reconeguts l’ajuntament i que no ha ingressat com a conseqüència per exemple del retardament en el cobrament de diferents impostos donat que la sostenibilitat es basa en un criteri de caixa, o d’ingressos que encara que estiguen reconeguts, deuen estar ingressats.
MESURES A LES ORDENANCES
Aquest any una part important del pressupost a més de les despeses previstos, són els ingressos que ens permeten fer realitat el pressupost. En aquest sentit hi ha que recordar les mesures a les ordenances fiscals que es continuen reforçant any rere any, com les ajudes a les famílies per a la bonificació d’impostos o pagaments de subministraments bàsics, l’eliminació de la taxa de les barres dels hostalers, la rebaixa de la taxa de brossa d’hotels i residencies, les bonificacions a diferents impostos per empreses, ja siga per la nova implantació, i especialment als nostres polígons industrials, com per la creació de nous llocs de treball, incentivant especialment la creació de llocs de treball per als sectors més vulnerables, o les mesures d’incentivació a l’IBI ICIO, IAE, o IVTM per la utilització d’energies més respectuoses amb el medi ambient d’acord amb l’agenda 2030.

PRESSIÓ FISCAL PER DAVALL DE LA MITJANA AUTONÒMICA I SERVEIS PER DAMUNT DE LA MITJANA NACIONAL I AUTONÒMICA
Aquestes mesures conjuntament amb la reducció del tipus de l’IBI al tipus més baix des de l’any 1992, o de l’IAE per a empreses ubicades als polígons industrials entre altres contribueixen a fer que la pressió fiscal es mantinga per sota de la mitjana autonòmica, en concret la mitjana autonòmica en impostos directes se situa en 444,57, 43,29 en impostos indirectes i 123,08 en taxes i altres ingressos, la mitjana local està per davall en tots aquests àmbits, sent de 415,18, 17,56 i 123,08 respectivament.
A pesar d’això els serveis que dóna aquest ajuntament a la seua ciutadania estan per damunt de la mitjana nacional i autonòmica. Les dades demostren que l’Ajuntament d’Alcoi dedica major percentatge del pagament de la ciutadania a serveis per aquesta, en concret un 159,67&, per un 136,43% de la Comunitat Valenciana i un 140,8% de la mitjana Nacional. En aquest sentit recordar serveis com l’IVAM CADA, l’Àgora i el servei d’inserció laboral, l’oficina de comerç, biblioteques, el Centre Cervantes Jove, el Casal de Nadal, la Llotja com espai expositiu, la gestió pública de l’Eduardo Latorre que està permetent poder instal•lar programes per a millorar la condició física i psíquica postpandèmia entre d’altres.
La regidora d’Hisenda, Vanessa Moltó ha volgut destacar que: «Aquest any ha canviat la nostra forma de viure i relacionar-nos. Ha estat un any complicat que ha suposat un esforç imprevist per a les arques municipals i que ha comportat la modificació i adaptació de projectes per tal d’assolir les necessitats derivades de la nova realitat. A pesar de totes les dificultats tenim un resultat positiu».
«La situació de pandèmia, ha posat en relleu la importància de tindre uns serveis públics de qualitat, i en eixe sentit enguany com sabeu vam decidir preveure un pressupost expansiu on augmenten pràcticament totes les partides com les polítiques socials, on es destinen al voltant 5,5 milions, enfront de l’1,5 que es destinava quan vam entrar a governar, en aquest sentit, cal destacar l’augment de les ajudes i subvencions a entitats com l’augment d’un 60% de les partides destinades a les PEIS o ajudes d’emergència, també les polítiques en habitatge augmenten un 22% amb programes per al foment de l’habitatge social o les polítiques de foment de l’ocupació augmenten un 479%, és a dir, es quadrupliquen els esforços en aquest sentit (plans d’ocupació) i la creació de la partida ReactivAlcoi destinada a la creació d’ajudes per als diferents sectors econòmics afectats de tota la ciutat», ha conclòs, Moltó.

Més noticies

«Mudakids», la millor iniciativa de la tercera edició d’Activa Àgora

Redacció

«L’Alcoi modern també és modernista» Opinió de Toni Francés

Redacció

«Esmorzar saludable» compleix 5 anys i, en aquest temps, s’ha consolidat com una de les activitats de la Regidoria d’Educació que més demanda té

Redacció

«Dones literàries», un cicle amb les escriptores més rellevants de la narrativa actual

Redacció

«Avalem Joves» ja ha donat treball en Alcoi a prop de 400 joves

Redacció

“muBoma, un Museu ple de Nadal”

Redacció
1133