Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Alcoi

Ple ordinari de l’Ajuntament d’Alcoi del 1 d’Abril

Ordre del dia de la sessió Ordinària a realitzar el dia 1 d’abril de 2022, en esta Casa
Consistorial, a les 09:30 hores, en primera convocatòria.

1. 6351/2022 SECRETARIA GENERAL
APROVAR, SI ESCAU, ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS
CELEBRADES ELS DIES 05-11-2021 (ORDINÀRIA) I 03-12-2021 (ORDINÀRIA)

2. 6351/2022 SECRETARIA GENERAL
PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS

3. 7891/2022 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
APROVACIÓ DE RECONEXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. EXP: 2022/03.

4. 20162/2019 CONTRACTACIÓ
REVISIÓ TARIFES PARKING ROSALEDA

5. 5294/2021 CONTRACTACIÓ
DONAR COMPTE PARALITZACIÓ OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CONJUNT
INDUSTRIAL DE RODES PER A PARC TECNOLÒGIC CULTURAL

6. 6351/2022 SECRETARIA GENERAL
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚMERO 979
FINS A LA NÚMERO 1557 DEL PERÍODE 2022.

7. 8875/2022 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A SOL·LICITAR INVESTIGACIÓ, VISIBILITAT,
FORMACIÓ I MILLOR DIAGNOSI DE LA ENCEFALOMIELITIS MIÀLGICA

8. 9006/2022 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
MOCIÓ CONJUNTA COMPROMÍS ALCOI-PODEM-GUANYAR ALCOI, PRESENTADA PER
LA COLLA ECOLOGISTA LA CARRASCA-ECOLOGISTES EN ACCIÓ, PER A RECLAMAR
LA INDEMNITZACIÓ COMPENSATÒRIA DEL CÀNON DE SANEJAMENT

9. 9022/2022 GRUP MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓ CONJUNTA PARTIDO POPULAR-COMPROMIS ALCOI-CIUDADANOS-PODEMGUANYAR ALCOI: COL·LOCACIÓ REVERSIBLE, OCASIONAL I PER TEMPS LIMITAT DE
PANCARTES CÍVIQUES, CULTURALS O D’ESDEVENIMENTS FESTIUS

10. 8696/2022 GRUP MUNICIPAL PODEM
MOCIÓ ADHESIÓ AL FONS VALENCIÀ DE SOLIDARITAT

11. 8699/2022 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREC CENTRE MULTIDISCIPLINAR MUNICIPAL D’ARTS I OFICIS

12. 8701/2022 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREC MILLORA IL·LUMINACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA A LA ZONA DEL C/ MESTRE
JOSÉ RIBERA MONTES

13. 8704/2022 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREC SOBRE EL PARC DE CANTAGALLET

14. 8917/2022 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
MOCIÓ DE SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ

15. 8919/2022 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A LA TRANSPARÈNCIA EN IGUALTAT DE L’ASSOCIACIÓ DE SANT JORDI

16. 8920/2022 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A LA CREACIÓ D’UN BANC DEL MOVIMENT

17. 8921/2022 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A LA PROMOCIÓ DEL DRET A COMPTAR AMB UN COMPTE CORRENT
GRATUÏT

18. 8900/2022 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
MOCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DEL CAIXER CIUTADÀ

19. 8904/2022 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
PREC SOBRE EL CENTRE SOCIAL DE LA ZONA NORD

20. 8904/2022 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
PREC SOBRE PINTADES EN EL SECTOR ANTIC DE LA CIUTAT D’ALCOI

21. 8904/2022 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
PREGUNTES-PREC SOBRE EL MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC

22. 8904/2022 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
PREGUNTES-PREC SOBRE EL PLA DIRECTOR DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
DELS CARRERS D’ALCOI

23. 8904/2022 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
PREGUNTES-PREC SOBRE ELS GUALS PER ALS VIANANTS

24. 8818/2022 GRUP MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE FACULTATIUS EN EL DEPARTAMENT
D’URGÈNCIES DE L’HOSPITAL VERGE DELS LLIRIS

25. 8877/2022 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
MOCIÓ A LA SIGNATURA D’UN CONVENI AMB LA CONSELLERIA D’ECONOMIA
SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL PER A L’IMPULS DELS
PROJECTES EMPRESARIALS DECLARATS COM A PRIORITARIS

26. 8878/2022 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREGUNTES-PREC ÀREES DE SUPORT A LA MOBILITAT COMPARTIDA

27. 8882/2022 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREGUNTES-PREC VALORITZACIÓ MATÈRIA OBRES

28. 8529/2022 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
PREGUNTA SOBRE AJUDES MUNICIPALS PER A LA MILLORA A L’ACCESSIBILITAT EN
ESTABLIMENTS COMERCIALS

29. 8549/2022 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
PREGUNTES SOBRE SÒL INDUSTRIAL A ALCOI

30. 8593/2022 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
PREC BANYS PÚBLICS

31. 8596/2022 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
PREGUNTA TARGETA CIUTADANA

32. 8867/2022 REGIDOR NO ADSCRIT MMARTINEZ
PREGUNTES IMMOBLES EN PERILL

33. 8869/2022 REGIDOR NO ADSCRIT MMARTINEZ
PREGUNTES-PREC SERVEI TAXI NOCTURN CAP DE SETMANA

Precs i preguntes.


Notícies relacionades:

286