Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Cocentaina

Cocentaina modifica l’ordenança de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) o plusvàlua

Aquesta modificació consisteix a adaptar l’ordenança a les últimes sentències del tribunal suprem en el qual s’estableix que sols tinguen de fer efectiu aquest impost els que hagen tingut un increment real del valor del terreny i no en tots els casos, com fins ara. Des de 2017 estan duent-se a terme sentències tant del tribunal Suprem com del tribunal Constitucional en les quals s’acredita que no hi ha hagut increment real quant als terrenys objecte de la transmissió i, per tant, declaraven nul·les les liquidacions en els casos que no hi havia increments reals dels béns.

A banda, des de la Regidoria d’Hisenda s’ha considerat oportú establir unes bonificacions per als casos en què s’haurà de liquidar fins al 50% quan la transmissió constitueix vivenda habitual, i del 30% quan no és vivenda habitual. Segons comenta la regidora de l’àrea, Mariona Carbonell «hem adaptat l’ordenança a la realitat i en base a les sentències dels diferents tribunals , ja que, si no hi ha increment, no hi ha motiu per a liquidar aquest impost als contribuents, a banda que ja portàvem temps estudiant establir bonificacions. Amb açò s’intenta rebaixar d’alguna manera la pressió fiscal sobre els ciutadans de Cocentaina».


Notícies relacionades:

No hi han notícies relacionades.

277