Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Cocentaina

El 2022 en les regidories d’Ocupació, Personal, Pedanies i Cementeri

Des d’aquestes regidories es tanca el 2022 amb un total d’inversions realitzades de 171.637,65 € i una concessió de subvencions que ascendeix a la quantia de 828.252,94 €, la qual ens permet una gestió dels recursos municipals més equilibrada.

Pel que fa a Ocupació, durant aquest any 2022 s’han sol·licitat totes les línies de programes d’ocupació que es llancen des d’altres administracions, com els programes d’Ocupació Empuju, Ecovid, Emcorp i Explus, que han sigut concedides i destinades a pal·liar l’atur de llarga duració amb la contractació de 12 aturats amb la duració de contracte d’un any i en altres programes, la incorporació dels nostres Jóvens al mercat laboral, amb la contractació de 7 jóvens per un any. També es van sol·licitar i van ser concedits, Programes de Formació combinant la Formació i Ocupació. Aquests programes formen i empren 20 aturats de llarga duració així com a 4 aturats per al personal docent, al final d’aquests tallers d’ocupació els participants obtenen Certificat de Professionalitat.

Des de la Regidoria de Personal, s’han dut a terme el procés selectiu de sis places d’auxiliar administrativa, ja incorporades en les seues places, així com a l’inici del procés selectiu de 8 places de peó de neteja, que actualment està en procés. S’ha creat la plaça de TAG de Recursos Humans donant una nova dinàmica al departament de Personal. S’ha iniciat el procés d’estabilització per a 31 places dins de l’estructura d’aquesta administració, publicant-se les bases en el temps i forma establit per la llei estatal.

La Regidoria de Pedanies, ha continuat prestant l’atenció que es mereixen els nostres veïns pel que fa a la solució d’incidències vàries. Com també, donar suport econòmic i de material per a la realització de les festes en cadascuna d’elles.

Pel que fa a la Regidoria de Cementeri, amb l’ajuda del departament d’Urbanisme, se li ha donat solució als terrenys per a l’ampliació del cementeri municipal. Tenint ja redactat el plec de condicions tècniques, per a la licitació de la redacció de projecte.
“Una gestió que dins de les dificultats, entenc satisfactòria i sempre millorable. Com sempre si en alguna decisió no ha sigut correcta, demane disculpes”, apunta Toni Hernández, responsable de les àrees.


237