Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Cocentaina

L’Ajuntament de Cocentaina sol·licita a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport una subvenció de 60.000 euros dins de la convocatòria de 2022 per al foment del valencià en l’àmbit municipal

Informació de l’Ajuntament de Cocentaina:

Mitjançant l’Ordre 36/2022, de 16 de juny, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, es van aprovar les bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià en l’àmbit municipal, que en 2022 tenen un import global d’1.960.000,00 euros, dirigits a subvencionar els diferents programes, com ara els de formació, les retolacions o les senyalitzacions, i també s’inclou la dotació del personal adscrit a cada servei lingüístic.

En el cas de l’Ajuntament de Cocentaina, i atés que l’Agència AVIVA de Promoció del Valencià és membre de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians, s’ha enviat una sol·licitud global per un import de 60.736,06 €. Aquest pressupost, d’acord amb la memòria detallada de les accions previstes que també s’ha redactat, correspon a la suma de les diferents activitats que es porten a terme cada any a la nostra localitat, com ara el Curs de Valencià en línia, la Festa Estellés, la Nit de contes al Castell, la Festa del 9 d’Octubre, la lectura col·lectiva del Tirant, l’home de les orelles o les cartes als Reis d’Orient, entre altres. A més a més, enguany també s’han inclòs les samarretes de Cocentaina i les ajudes a la retolació, tant de senyalització urbana com també la dels plaques dels carrers amb el nom popular.

A partir d’ara, la Conselleria disposa de sis mesos per a resoldre la convocatòria i notificar quina ha sigut la quantitat subvencionada mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, publicació que substitueix la notificació individual a cada ajuntament. En tot cas, la data límit per a presentar la justificació és el 31 d’octubre de 2022, moment en què cal enviar una memòria de les accions efectivament realitzades com també la memòria econòmica justificativa del cost de les accions.

El regidor de Promoció Lingüística, Ivan Jover, destacava que aquest import que s’ha sol·licitat en 2022 comporta la quantitat econòmica més gran que s’ha sol·licitat mai per a fomentar l’ús del valencià al nostre municipi, un fet que, al seu parer, indica que les coses s’estan fent molt bé i que s’està treballant de valent en totes les àrees de l’Agència AVIVA, és a dir, tant en formació, a través del curs de Valencià en línia, com també en les més de 12 campanyes i accions que AVIVA desenvolupa al llarg de tot l’any, a banda de la feina diària d’assessorament lingüístic i traducció que l’Agència porta a terme, no sols per a tots els departaments municipals, sinó també per a les diferents associacions i entitats de Cocentaina.


241