Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Ibi

Obres de reparació de la xarxa d’aigua potable al carrer Velázquez

S’estan duent a terme les obres de reparació de la xarxa d’aigua potable al carrer Velázquez, situada en el barri Mirasol d’Ibi, gràcies a la concessió, en l’exercici 2021, de “Subvencions a favor d’entitats locals de la província d’Alacant per a la realització i millora d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament, a executar per la Diputació d’Alacant”. L’alcalde d’Ibi, Sergio Carrasco, i la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Nuria Pina, visitaven divendres passat les obres al costat de l’enginyer municipal i treballadors de l’obra.

El cost de les labors és de 58.834,91€ i l’import subvencionat per la Diputació de 38.242,69€, és a dir, el 65% del cost total d’aquesta obra que realitza Hidraqua, Gestió Integral d’Aigües de Llevant, SA. La duració d’aquestes és de dos mesos, des d’aquest mateix mes d’abril, i amb aquesta actuació es pretén substituir les canonades de fibrociment existent per altres de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal. Asímismo, es reposarà el paviment afectat eixamplant les voreres.


245