Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Ibi

Reforç a l’estiu del sistema de desratització i desinsectació en la localitat

Després de la reunió de treball mantinguda aquesta mateixa setmana pel tinent d’alcalde de Serveis Públics de l’Ajuntament d’Ibi, Elio Verdú, l’enginyera municipal i el responsable de l’empresa adjudicatària del servei SERVIPLAG, i després d’analitzar de nou la situació actual quant a l’augment significatiu en època estival de plagues d’insectes com les paneroles, el mosquit tigre,.. fins i tot de rates; es decideix ampliar i intensificar el servei de “desratització i desinsectació” en totes les zones de la localitat durant els mesos de juliol i agost.

L’àmbit d’actuació en el qual es treballa és la xarxa de clavegueram i embornals, la xarxa semafòrica, la xarxa d’enllumenat públic, totes les conduccions de competència municipal així com els col·lectors, conducció i depuració d’aigües residuals. A més, aquest servei de control se centra en solars, parcs, jardins, zones verdes i espais oberts de titularitat municipal; polígons industrials i perímetre d’àrea urbana i, en general, en tots els espais públics. Tota aquesta activitat es realitza sota tècniques de control integrat de plagues i sempre en dies, hores i formes que comporten el mínim perill i molèsties per a les persones, menor risc mediambiental i major eficàcia del servei.

El Pla de Control de Plagues municipal (2021) contempla la zonificació del municipi en 8 sectors, la detecció d’espècies plaga i els seus nivells de manifestació, així com la determinació dels factors de risc interns d’instal·lacions, per la qual cosa, de manera periòdica, es realitza un seguiment exhaustiu de totes les actuacions que permeten detectar canvis ambientals amb incidència en les plagues, noves activitats i processos, la detecció de no conformitat respecte als llindars de tolerància, millorar aspectes de seguretat química dels tractaments i detectar les possibles fallades.

Elio Verdú, ressalta que “sabem dels problemes que les altes temperatures generen en el desenvolupament i proliferació de tota mena d’insectes i rates i la urgència per eliminar-los és màxima. Aquest reforç en el servei és important i ajudarà molt a controlar la situació”. Assenyala que “demanem que la ciutadania no s’espante quan veuen molts insectes morts al carrer ja que és l’anomenat ‘efecte desallotjament’ després de li tractament que s’aboca en les clavegueres i altres”.


241