Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Muro d´Alcoi

Iniciades les obres de millora de voreres i pavimentació en diverses zones de la localitat

S’han iniciat les obres de millora de voreres i pavimentació als carrers Dr. Fleming – Sanchis Guarner, Camí Vell de Setla  i avinguda de Gandia.  Amb un preu de 48.098,64 €, IVA inclòs,  els treballs consistiran en:
  •   Execució de voreres amb paviment hidràulic.
  •   Demolició de vorera executada amb paviment de formigó continu.
  •   Desbrossament i neteja del terreny.
  •   Excavació de rases per a pas d’instal·lacions.
  •   Talls de paviment aglomerat amb base asfàltica.
  •   Col·locació de vorada sobre base de formigó.
El termini d’execució serà d’1 mes i mig.   Amb aquestes actuacions volem donar seguretat als vianants dels citats carrers i millorar així també el seu entorn i eliminar barreres arquitectòniques i perills de circulació de vianants en la zona de la prolongació Dr. Fleming.

Notícies relacionades:

No hi han notícies relacionades.

290