Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Onil

El Palau-fortalesa del “Marquès de Dos Aigües” del s.XVI-XVII i l’Església parroquial de Sant Jaume Apòstol d’Onil del s.XVIII, han sigut inclosos en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià

El Palau-fortalesa del “Marquès de Dos Aigües” del s.XVI-XVII i l’Església parroquial de Sant Jaume Apòstol d’Onil del s.XVIII, han sigut inclosos en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià. Una molt bona notícia per a Onil i per a l’especial protecció d’aquests BIC’s.

BOE n° 224 de dimarts 19 de setembre de 2023, secció III: https://boe.es/boe/dias/2023/09/19/pdfs/BOE-A-2023-19703.pdf (relació d’elements fortificats a inscriure en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, segons acord de 7 de juliol de 2023, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’aprova la relacióde castells i elements fortificats de la Comunitat Valenciana i s’acorda la seua inscripció en la secció primera de l’Inventario General del Patrimoni Cultural Valencià. Aquest acord es publica en el Bulletí Oficial de l’Estat-BOE i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana -DOGV).


234