Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
UA

La cooperativa BlockchainFUE ha celebrat la tercera assemblea a la UA

Informació de la Universitat d’Alacant:

Dilluns, 18 de juliol, es va celebrar a la Universitat d’Alacant la tercera assemblea general de la cooperativa BlockchainFUE, que està impulsada pel grup d’investigació BAES de la UA, en la qual es va establir un Pla de Cessament de Prestador de Serveis de Blockchain i Mitjans Tècnics per a Implementació, que la prepara, tal com explica la directora del seu comitè, la professora Carmen Pastor, per a tots els grans canvis normatius que venen d’Europa. Aquest pla és «una part important de la política de seguretat d’una organització, imprescindible per a entitats com BlockchainFUE que es basen en la prestació d’un servei a tercers de manera segura i resilient», informa Pastor.

D’aquesta manera, la professora Pastor assenyala que l’aprovació d’aquest pla «és una fita molt important dins del sector, perquè estableix per als usuaris una garantia de continuïtat en el servei i defineix els nivells de prestació i les formes d’accés en el pitjor escenari possible». Segons l’experta, «establir un pla de cessament garanteix unes característiques de prestació del servei en el pitjor dels casos, condició imprescindible perquè els nostres cooperativistes puguen participar en projectes que s’han de prolongar en el temps i, així mateix, poder treballar amb l’administració pública. Pel fet de tenir com a punt últim de servei una administració pública com ISTEC, afegim un element addicional en proporcionar la cobertura de seguretat associada a la permanència de l’entitat i el compromís de subrogació de l’obligació en el cas que fora necessari».

La cooperativa BlockchainFUE està impulsada pel grup d’investigació BAES de la Universitat d’Alacant per a fomentar la transferència del coneixement i l’adopció de la tecnologia de cadena de blocs en l’administració pública i en les empreses utilitzant la xarxa pública BlockchainFUE. BAES és un laboratori de l’Institut d’Economia Internacional de la Universitat d’Alacant format per un grup multidisciplinari d’investigadors, juristes, economistes i enginyers (informàtics i industrials) de diferents universitats, bufets d’advocats i empreses tecnològiques. El seu principal objectiu és desenvolupar tecnologia de cadena de blocs en els camps de l’administració pública i l’empresa privada per a aconseguir un estàndard europeu, que serà la clau per a consolidar el mercat únic europeu i enfortir la competitivitat de les empreses europees.

La cadena de blocs és un sistema de programari que té diversos usos, entre els més coneguts hi ha l’emmagatzematge de transaccions econòmiques, les famoses criptomonedes com bitcoin. Aquest sistema pot ser també utilitzat per a emmagatzemar informació de tota mena de manera immutable, ja que les dades escrites no poden ser modificades ni eliminades.


Notícies relacionades:

283