Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
UA

Les xifres de mobilitat de la UA es disparen amb la recessió de la pandèmia

Més de 600 estudiants de la UA faran mobilitat europea, global i nacional aquest primer semestre i més de 500 arribaran al Campus

França, Alemanya, Itàlia i Polònia lideren la mobilitat europea; la mobilitat global abasta els cinc continents i recupera destinacions a Àsia i Àfrica

L’alumnat de la Universitat Permanent participarà, per primera vegada, en el programa Erasmus, després de rebre la UA l’acreditació Erasmus en l’àmbit de l’Educació de Persones Adultes (KA120-ADU), una concessió que només han rebut dues universitats espanyoles

Alacant. Divendres, 30 de setembre del 2022

L’inici del nou curs acadèmic en la Universitat d’Alacant porta amb si un canvi de tendència en les xifres de mobilitat internacional de la UA, unes xifres que es disparen per a recuperar, i fins i tot superar, les dades prepandèmiques i que recuperen destinacions a Àsia i Àfrica, gràcies a l’obertura de fronteres amb la recessió de la pandèmia.

Així ho ha comunicat la vicerectora de Relacions Internacionals, Rosa María Martínez, qui ha detallat una anàlisi de les xifres. En aquest sentit, la vicerectora explica que «Per al primer semestre d’aquest curs, la UA enviarà a altres països 371 dels estudiants amb el programa Erasmus, 73 amb el programa de mobilitat global i 187 més que participen en el programa SICUE (mobilitat entre universitats espanyoles), fet que suma un total de 631 estudiants de la UA en mobilitat internacional, només en aquest primer semestre, davant dels 592 que vam tenir en total l’any passat 2021/2022. Quant a estudiants que acollirem al nostre campus, hi rebrem 442 estudiants Erasmus i 94 de mobilitat global. Respecte a estudiants del programa SICUE que rebrem, tancarem les xifres en les pròximes setmanes, per la qual cosa la xifra total d’estudiants acollits i acollides, a dia d’avui, arriba a 537 i augmentarà»

Preguntada per quins són els països preferits pels estudiants de la UA per a fer la mobilitat Erasmus, Rosa María Martínez, detalla que «les preferències no han patit molta variació respecte a anys anteriors, amb predomini de França, Alemanya, Itàlia i Polònia». La vicerectora afig que «el nombre de sol·licituds i assignacions finals de places de mobilitat segueix en augment i, pel que fa a la mobilitat no europea, s’activa la mobilitat en països d’Amèrica Llatina, África i Àsia després del Brexit. Tenim mobilitats amb els països següents: Argentina, Austràlia, Bolívia, Brasil, Canadà, Colòmbia, Corea, Costa Rica, Equador, EUA, Hong Kong, Índia, Japó, Kazakhstan, Mèxic, Perú, Suïssa, Tailàndia, Taiwan, Uruguai, Xile i Xina. A més, enguany sumem països com Geòrgia, Ghana i Ucraïna».

Respecte a la situació especial d’Ucraïna, la vicerectora explica que «entre les persones refugiades d’Ucraïna que assistim i assessorem en la nostra universitat durant el curs 21-22, almenys sis podran començar els estudis gràcies a l’obtenció de l’acreditació d’UnedAssis i un nombre semblant podrà cursar estudis en la UA en el programa de mobilitat Erasmus».

Rosa María Martínez ha volgut agrair «l’esforç i el treball conjunt de moltes persones dels Centres, el CSI i el Secretariat de Relacions Internacionals, tant l’Àrea d’Internacionalització i Mobilitat, com l’Àrea de Cooperació, i el director acadèmic del Secretariat de Mobilitat, el professor José Luis Oliver, ha sigut una persona clau per a centralitzar de tota la feina amb Ucraïna, com també el director del CSI per facilitar totes les gestions del procés UnedAssis».

Respecte a la nova situació internacional generada després del Brexit, la UA ha treballat intensament durant els cursos acadèmics passats per a assegurar la mobilitat amb universitats britàniques, davant del nou escenari. En aquest sentit, Rosa María Martínez, ha declarat que «Durant l’any 2022 hem assistit, en representació de la UA, a les dues grans trobades internacionals d’institucions d’educació superior (NAFSA2022.USA; i EAIE2022.Barcelona). Hem tingut més de 80 reunions de treball. Hem posat en marxa gestions per a la formalització d’acords d’intercanvi amb universitats no europees (llatinoamericanes i asiàtiques principalment) i hem obtingut, a més, resposta positiva de les universitats britàniques, amb la qual cosa la pràctica totalitat dels nostres socis han signat o estan en procés de signatura d’acords bilaterals després del Brexit».

Una altra de les novetats quant a mobilitat internacional és la concessió de l’Acreditació Erasmus en l’àmbit de l’Educació de Persones Adultes (KA120-ADU), amb la qual, subratlla la vicerectora, «A partir del curs 2022-23 podrem oferir mobilitats a alumnat professorat i al PAS vinculats amb la Universitat Permanent. A Espanya només s’han concedit aquesta acreditació a dues universitats de majors espanyoles: la UA i la Universitat Internacional de Catalunya».

Els alumnes majors de la UA se’n van d’Erasmus

La Universitat Permanent de la UA (UPUA) ha aconseguit l’Acreditació Erasmus+ per a promoure la mobilitat d’alumnes majors de més de 50 anys en centres de formació de tota Europa. Aquesta ha sigut una reivindicació històrica dels programes universitaris per a majors (PUM) que ofereixen les universitats públiques espanyoles, ja que, fins ara, no havien pogut oferir a l’alumnat un programa d’intercanvi i mobilitat semblant al que gaudeix l’alumnat de grau i postgrau.

Durant el pròxim curs acadèmic s’oferiran 10 estades de mobilitat per a alumnes, 2 per a professors, 2 per al personal administratiu i de serveis i 3 places per a acollida d’experts internacionals. El pla pluriennal que es proposa implicarà la mobilitat de més de 30 persones durant tot el projecte.

La información contenida en este correo y sus archivos adjuntos está dirigida exclusivamente a su destinatario/a. Si usted no es el destinatario correcto o lo ha recibido por error, notifíquelo al remitente por esta misma vía y proceda a su eliminación. Asimismo, no se permite la utilización de los datos personales de las direcciones del emisor o de su destinatario/a con fines comerciales o para posteriores tratamientos.

Los datos personales serán tratados por la Universidad de Alicante, como responsable del tratamiento, e incorporados en la actividad de “contactos profesionales” con la finalidad de llevar a cabo las actividades propias de la institución según las funciones que le son atribuidas legalmente. Le informamos que tiene derecho a acceder a sus datos personales, a pedir la rectificación de los datos inexactos, a solicitar su cancelación y supresión. Para ello podrá remitir un correo electrónico a gabipremsa@ua.es o presentar una solicitud dirigida a la Gerencia de la Universidad en el Registro General de la UA, tanto de manera presencial como electrónica.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos, sus derechos y la Política de Privacidad de la Universidad de Alicante en el siguiente enlace: https://seuelectronica.ua.es/es/privacidad.html. Cualquier incidencia relacionada con la recepción del correo puede ser comunicada a dpd@ua.es.


Notícies relacionades:

No hi han notícies relacionades.

276