Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Alcoi

Demà començaran les obres del barri de Sant Pancraç

Demà, dimecres 26 de gener donaran començament les obres de manteniment de voreres i calçades i millora dels serveis en el barri de Sant Pancraç. Les obres van ser adjudicades a Asfaltos Elche S.L. que va ser la que va presentar la millor oferta entre les cinc empreses que van optar a dur a terme aquest projecte. El cost final serà de 133.100 euros, rebaixant en 12.020,48 euros el preu base de licitació fixat en 145.120,48 euros

El citat projecte consisteix en la renovació del paviment de les calçades, i la reparació de vorades i voreres del carrer i carreró de Sant Pancraç, carrer Doña Amalia des de les interseccions de El Camí i carrer dels Maulets i el tram del carrer Doctor Guerau definit entre els carrers Doña Amalia i Maulets. També duran a terme la reparació d’un tram de clavegueram amb problemes d’obstrucció i la millora de la xarxa d’enllumenat públic del carrer i carreró de Sant Pancraç.

En paral·lel i per part dels serveis municipals s’iniciaran altres treballs complementaris com són la instal·lació d’il·luminació led substituint les actuals i la instal·lació d’un nou semàfor a la demanda en la Beniata, que facilite l’accés per als vianants dels veïns al barri de santa Rosa. En total es calcula que s’invertiran al voltant d’uns 200.000 euros en eixa zona de la ciutat.

El termini d’execució de l’obra és de 3 mesos. El termini de garantia serà d’un any comptat des de la data de recepció de les obres. Durant aquest termini s’aplicarà el que s’estableix en la legislació vigent, que indica que totes les despeses que s’ocasionen per la conservació de les obres durant el període de garantia seran de compte del contractista, no tenint dret a cap indemnització per aquest concepte.

“Demà començaran unes actuacions que han sigut reivindicades des de fa molt temps pes veïnat. Es tracta d’un barri en el qual no s’ha fet cap intervenció de manteniment des de fa molts anys. Considerem que les seues reivindicacions són molt justes”, ha indicat el vicealcalde, Jordi Martínez qui ha afegit que “una vegada es culmine aquesta primera intervenció el Govern Municipal té previst escometre altres actuacions en aquest barri, entre les quals destaca la solució a problemes de trànsit que existeix en determinats carrers”.

El veïnat ja ha sigut avisat de l’actuació en la qual durant la seua primera fase, aproximadament fins al 4 de febrer es tallarà un xicotet tram al trànsit, concretament el conegut com el carreró de Sant Pancraç.

OBRES SANT JOAN DE RIBERA

Així mateix, cal ressaltar que ahir van donar inici les obres de millora de l’itinerari de vianants en la part alta del carrer Sant Joan de Ribera i que consisteixen en la construcció d’una nova vorera des del número 84 al número 96.


Notícies relacionades:

No hi han notícies relacionades.

275