Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
UA

La Universitat d’Alacant enceta el curs amb presencialitat a les aules i estrictes mesures de prevenció de contagis

D’acord amb el protocol de la Conselleria de Sanitat i la situació epidemiològica actual, l’estudiantat assistirà a les classes amb normalitat, sempre amb mascareta homologada i la màxima distància possible

El pròxim dilluns dia 13 comença el nou curs acadèmic a la UA amb 6.500 estudiants nous matriculats en els diferents estudis de grau

La comunitat universitària tindrà solucions hidroalcohòliques per a la higiene de mans i s’evitaran al màxim les aglomeracions als llocs de major afluència del campus

 

Alacant. Divendres, 10 de setembre del 2021

La Universitat d’Alacant es prepara per a encetar el nou curs acadèmic amb l’objectiu de la recuperació gradual de les condicions en què es desenvolupava la vida universitària abans de la pandèmia i d’acord amb el protocol establert per la Conselleria de Sanitat on s’especifica que «la docència a les aules s’organitzarà amb el criteri de presencialitat màxima de l’estudiantat sempre que les condicions epidemiològiques ho permeten. S’establirà la disposició que l’alumnat mantinga la major distància interpersonal possible, d’acord amb la capacitat i el tipus de mobiliari de cada aula».

En aquest sentit, la Universitat d’Alacant ha fet públiques les instruccions de presencialitat previstes per al començament de les classes per a l’alumnatprofessorat i PAS, on s’especifica que «tot l’alumnat matriculat haurà d’assistir presencialment a l’aula per a seguir la docència, tant en classes teòriques com pràctiques». També assenyala que «s’ocuparan les cadires de la manera més separada possible, fins on les dimensions i el mobiliari de l’aula ho permeten» i que «en tot moment, dins de l’aula i de la resta d’edificis de la Universitat, serà obligatori l’ús de mascareta homologada»

A més, la Universitat facilitarà l’ús de solucions hidroalcohòliques per a la higiene de mans i es procurarà la màxima ventilació de l’aula. De la mateixa manera, s’evitaran al màxim les aglomeracions de persones. Amb aquesta finalitat, la Universitat comptarà amb l’ajuda d’auxiliars COVID en els llocs de més afluència, com els aularis, com va succeir durant els exàmens del curs passat.

El Servei de Prevenció de la Universitat d’Alacant ha fet un Protocol COVID per a l’inici del curs, en què preveu, entre d’altres, que qualsevol membre de la comunitat universitària afectat pel virus o amb un contacte estret confirmat no podrà acudir al campus i haurà de contactar amb el telèfon d’atenció a la COVID-19 per tal de seguir el protocol que marquen les autoritats sanitàries.

Pel que fa a la capacitat màxima de l’espai docent, aules i laboratoris, serà aquell que conste en la fitxa oficial corresponent. No es podran sobrepassar, en cap cas, aquests màxims. L’activitat acadèmica podrà organitzar-se, complint els requisits d’ús de mascaretes, en parelles d’estudiants, sempre que no hi haja altres alternatives que permeten el treball individual de forma compatible amb el criteri de màxima presencialitat.

Les instruccions també preveuen que, en cas de no poder assistir a classe, l’alumnat haurà de sol·licitar una adaptació curricular, d’acord amb el procediment establert i, en el cas del professorat que acredite la situació de vulnerabilitat, la Universitat d’Alacant posarà a la disposició d’aquest els mitjans necessaris per a poder desenvolupar l’activitat docent en les condicions més segures per a la seua salut.

Tota la informació relacionada amb la COVID-19, com ara notícies i preguntes freqüents es pot consultar al web institucional del coronavirus de la UA.

 

Nou curs

Al voltant de 6.500 estudiants s’han matriculat per a iniciar els estudis de grau a la Universitat d’Alacant.

En aquests moments, les Facultats d’Educació i Ciències de la Salut, com també l’Escola Politècnica Superior han cobert la totalitat de les places. No obstant això, la UA ofereix encara la possibilitat d’inscriure’s en algunes titulacions amb unes poques places vacants disponibles en les Facultats de Ciències (grau en Geologia), Dret (grau en Relacions Laborals i Recursos Humans i grau en Gestió i Administració Pública), Ciències Econòmiques i Empresarials (doble grau en Turisme i ADE) i Filosofia i Lletres (Geografia i Ordenació del TerritoriHumanitatsTurismeEstudis Àrabs i IslàmicsFilologia CatalanaEstudis Francesos i Traducció i Interpretació (Alemany i Francès)).

Podeu consultar aquesta informació en aquest enllaç, on també s’inclou l’adreça de contacte per a fer la sol·licitud de plaça en aquestes titulacions. També és possible matricular-se encara en el grau en Relacions Laborals i Recursos Humans a l’Escola universitària de Relacions Laborals d’Elda.

Pel que fa a les titulacions més demandades, continuen ocupant els primers llocs els graus en Infermeria, en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i el grau en Mestre en Educació Primària, on encara hi ha més de 1.000 aspirants en llista d’espera, seguits dels graus en Mestre en Educació Infantil, en Nutrició Humana i Dietètica i el grau en Criminologia (presencial).

Per altra banda, les notes de tall més altes es mantenen en el doble grau en Dret i Relaciones Internacionals i en els graus en Física i Infermeria, totes aquestes per damunt de 12, com també en els graus en Matemàtiques, Traducció i interpretació (Anglès) i Enginyeria Biomèdica, amb notes de tall molt pròximes a 12.


Notícies relacionades:

No hi han notícies relacionades.

269