Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
UA

Més d’un centenar de lingüistes de tot el món es donaran cita a la UA en el VI Congrés d’ESTIDIA

Del 15 al 17 de juny se celebra a la universitat d’Alacant el congrés Dialogue-shared Experiences across Space and Time: Cross-linguistic and Cross-cultural Practices (‘Les experiències del diàleg compartit al llarg de l’eix espacial i temporal: pràctiques interlingüïstiques i interculturals), organitzat amb la col·laboració del Vicerectorat d’Investigació, la Facultat de Filosofia i Lletres, IULMA (Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades) i el Departament de Traducció i Interpretació.

Es tracta del sisè congrés de la Societat ESTIDIA (European Society for Transcultural and Interdisciplinary Dialogue) que integra destacats lingüistes d’arreu del món. Durant tres dies es donaran cita a l’aula magna de la Facultat de Lletres més d’un centenar de persones de tot el món, tots ells membres d’ESTIDIA i acadèmics, per a debatre sobre qüestions com «Les paraules clau en la reproducció o problematizació de l’alteritat», «Pràctiques emancipatòries en la comunicació de la salut» o «La identitat de parlants d’L2 anglès preuniversitaris», «Experiències dialogades d’ensenyament en línia», «La narració de les migracions des d’Àfrica i l’Orient Mitjà» i «(Des)informació xenòfoba en xarxes socials sobre la salut», entre altres temes. Els conferenciants plenaris procedeixen de Suècia, Itàlia, Romania, Portugal i Espanya, aquesta última representada pel catedràtic de la UA, Francisco Yus, amb una trajectòria en el camp de la lingüística pragmàtica coneguda i reconeguda internacionalment.

La directora del congrés, la professora Catalina Iliescu, es mostra molt satisfeta per l’alta participació d’investigadors i docents procedents d’unes seixanta universitats de vint-i-vuit països i per la qualitat de les ponències i els panels. Iliescu ha informat, a més, que els experts internacionals presents al campus els pròxims dies podran gaudir d’un programa cultural intens, que inclou l’assistència al concert de la Coral Universitària, a la inauguració de l’exposició d’art contemporani al MUA i una visita al jaciment de l’Alcúdia.

L’associació  ESTIDIA la presideix la professora de Lingüística i Retòrica en l’Acadèmia Strömstad de Suècia, Cornelia Ilie, investigadora de les universitats de Lancaster i Berkeley, directora de projectes europeus i projectes finançats pel govern suec sobre matèries com l’escriptura efectiva (2009-2012), gènere i discurs parlamentari (2010-2013), comunicació multimodal en la banca (2014-2016), o el conflicte d’Ucraïna com a camp de batalla en la legitimació de discursos rivals (2015-2017). Cornelia Ilie és autora de nombrosos llibres publicat en les editorials més prestigioses: Peter Lang, John Benjamins, Blackwell, Palgrave Macmillan o Springer.

La información contenida en este correo y sus archivos adjuntos está dirigida exclusivamente a su destinatario/a. Si usted no es el destinatario correcto o lo ha recibido por error, notifíquelo al remitente por esta misma vía y proceda a su eliminación. Asimismo, no se permite la utilización de los datos personales de las direcciones del emisor o de su destinatario/a con fines comerciales o para posteriores tratamientos.

Los datos personales serán tratados por la Universidad de Alicante, como responsable del tratamiento, e incorporados en la actividad de “contactos profesionales” con la finalidad de llevar a cabo las actividades propias de la institución según las funciones que le son atribuidas legalmente. Le informamos que tiene derecho a acceder a sus datos personales, a pedir la rectificación de los datos inexactos, a solicitar su cancelación y supresión. Para ello podrá remitir un correo electrónico a gabipremsa@ua.es o presentar una solicitud dirigida a la Gerencia de la Universidad en el Registro General de la UA, tanto de manera presencial como electrónica.


Notícies relacionades:

285